Bitum Logistic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej w technologii asfaltu spienionego przez dodatek zeolitów.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności Spółki, poprzez oferowanie klientom własnej mieszanki mineralno-asfaltowej. Produkt projektu w kategorii swoich cech i właściwości stanowić będzie następstwo dla mieszanek dostępnych obecnie na rynku. Pozwoli to na dywersyfikację oferty Wnioskodawcy, wejście na nowy rynek z nowym produktem o lepszych
parametrach, cechach i funkcjonalnościach. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej, wytwarzanej w technologii asfaltu spienionego przez dodatek zeolitów, która pozwoli wykonać nawierzchnie asfaltowe w niższej temperaturze wbudowywania.

Wartość projektu: 469 737.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  324 615.00 PLN